przycisk

Warsztaty - oferta na rok 2018.

OFERTA NA ROK 2018

WARSZTATY - METODY AKTYWNE

 

Moduł

Temat

Prowadzący

1

Zasady pracy metodami aktywizującymi
Wspieranie potencjału ucznia, czyli nowatorskie metody aktywizujące w kształtowaniu procesów dydaktycznych i wychowawczych w sposób sprzyjający uczeniu się

Monika Węgrzyn

Marcelina Sobiborowicz

Małgorzata Wojnar-Krężałek

Małgorzata Budzik

Tadeusz Polański

Łukasz Przybyło

Joanna Markin

Małgorzata Ostrowska

Krystyna Chowaniec

Aleksandra Bek

Maria Pospolitak

2

Techniki i metody skutecznego uczenia się

Nauczanie przyjazne uczniowi, czyli nowoczesne techniki i metody pomagające uczniowi w uczenia się.

3

Techniki i metody skutecznego rozwiązywania problemów Wspieranie kreatywności ucznia, czyli trening twórczości jako metoda na rozwijanie indywidualnych zdolności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

4

Praca w grupie i role grupowe

Moc współpracy, czyli jak budować relacje w grupie z wykorzystaniem coachingu.

 

WARSZTATY - TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

 

Moduł

Temat

Prowadzący

1

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu

Grzegorz Półchłopek

Jarosław Drobiniak

Renata Dumara

Sławomir Siwula

Polański Paweł

Przemysław Kisała

Rafał Cichoń

Dariusz Koś

Piotr Wałcerz

Materusz Korniak

Dariusz Dudek

Mirosław Matuła

Jerzy Sowa

Marian Switek

Tomasz Kasper

2

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

3

Przygotowanie do pracy i obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS

4

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera

5

Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie

6

Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową) 


Standard szkolenia

Liczba godzin szkolenia: 4 godz. (każdy moduł)
Liczba uczestników szkolenia: do 25 osób (MA), do 15 osób (TIK)
Termin szkolenia: poniedziałek – piątek od 14:00 do 17:00; sobota od 9:00 do 12:00
Miejsce szkolenia: szkoła zgłaszająca się na warsztaty
Koszt szkolenia: 900,00 PLN (1 moduł), 1 600,00 PLN (2 moduły)

Copyright © 2016 Wszechnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony