Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje, a także dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek. 

Cel:

Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów ‘papierowych’ oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej. Dodatkowo, w wyniku studiów nabędą praktyczne umiejętności tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych, stron internetowych oraz gazetek szkolnych. Co ważne, absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek.  

Adresaci:

Studia podyplomowe przeznaczone są zarówno dla nauczycieli zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje jak i dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata, a chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek.

Plan studiów: 

 • Historia książki i bibliotek
 • Bibliotekarstwo
 • Podstawy nauki o książce
 • Informacja naukowa i źródła informacji
 • Czytelnictwo
 • Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej
 • Literatura współczesna
 • Literatura dziecięca i młodzieżowa
 • Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
 • Prasa i czasopisma
 • Edukacja medialna
 • Biblioterapia
 • Zajęcia w bibliotece skomputeryzowanej

Czas trwania studiów: 2 semestry (258 godzin w tym 24 godz. projekt).
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.