Adresaci
Studia kierowane są do osób, które zamierzają wykonywać zawód doradcy podatkowego i chcą przygotować się do egzaminu państwowego.

Cele
Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia objęte egzaminem. Szczególny nacisk położony został na przygotowanie do egzaminu oraz na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni, doradców podatkowych oraz byłych i obecnych pracowników organów podatkowych z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

Ramowy program

 • Źródła i wykładnia prawa podatkowego
 • Ogólne prawo podatkowe
 • Szczegółowe prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe z elementami postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Prawo celne
 • Prawo dewizowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Kontrola skarbowa i podatkowa
 • Rachunkowość
 • Doradztwo podatkowe
 • Etyka zawodowa
 • Międzynarodowe prawo podatkowe

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 192 godziny 

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.