Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności.

Cele

Studia umożliwiają zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu narzędzi i technik zarządzania projektami oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie i instytucji, co jest niezbędnym warunkiem efektywnego działania współczesnej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej za sprawną realizację projektów komercyjnych oraz realizowanych przy współfinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020.

 

Program studiów obejmuje tematykę wymaganą na egzaminie umożliwiającym słuchaczom uzyskanie certyfikatu IPMA - International Project Management Association na poziomie D oraz C.

Ramowy program

 • Źródła finansowania projektów, w tym fundusze unijne 2014 – 2020
 • Wstęp do zarządzania projektami 
 • Projekt a środowisko. Otoczenie projektu 
 • Planowanie projektu
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem
 • Realizacja i monitoring projektu
 • Jakość w projekcie 
 • Aspekty prawne realizacji projektów 
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Systemy informatyczne w projektach 
 • Metodyki zwinne – wprowadzenie 
 • Gra symulacyjna z zarządzania projektami

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 192 godz.

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.