Adresaci

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele praktycznego nauczania zawodu.

Cele

  • Przekazanie słuchaczowi znaczenia i zakresu pojęć, które umożliwią mu zrozumienie społecznego sensu edukacji.
  • Ukierunkowanie i wzbogacenie rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, wytworzenie umiejętności interpretowania ich z pozycji uczniów.
  • Dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie się jego osobowości.
  • Przygotowanie słuchacza do właściwej organizacji procesu kształcenia.
  • Wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.

Ramowy program

  • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu
  • Metodyka nauczania p.n.z.

Czas trwania

  • 150 godzin 

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.