Adresaci

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Cele
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Ramowy program

  • Przywództwo edukacyjne w szkole
  • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
  • Zajęcia praktyczne

Czas trwania

  • 2 semestry
  • 210 godzin (w tym zajęcia praktyczne we wskazanych szkołach/placówkach oświatowych).

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.