Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęcie na kurs kwalifikacyjny mogą ubiegać się osoby spełniające wymagania stawiane kandydatom na poszczególne formy.
Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.