Opłaty za studia (w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów na świadczenie usług edukacyjnych)
należy  dokonywać na rachunek bankowy właściwej uczelni z dopiskiem (kierunek studiów)
System wpłat: semestralny, opłaty semestralne można dzielić na raty.
 
 
ZNIŻKI W OPŁATACH CZESNEGO

1. Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.

2. Absolwenci studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich WSNP (Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych), WSSMiA (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki), WSKS (Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej), SGK (Szkoła Główna Krajowa), WSSMiKS (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej) otrzymują 
50% zniżki czesnego za kierunek: przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki czesnego za pozostałe kierunki.