Opłaty za studia (w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów na świadczenie usług edukacyjnych) należy  dokonywać na rachunek bankowy PTEA „WSZECHNICA” sp.  z o.o. w Krośnie
nr: 55 1240 1457 1111 0000 1930 4104 z dopiskiem (kierunek studiów) lub gotówkowo w sekretariacie Ośrodka.

System wpłat: raty.