Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęcie na studia podyplomowe uzupełniające mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym: licencjackich, inżynierskich, magisterskich i świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego w odpowiednim zakresie.

Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Zgłoszenia on-line